Tuesday, March 26, 2013

Kidlat March 26, 2013

Kidlat March 26, 2013Si Voltaire ay anak ng mag-asawang Dulce at Mario. Sa murang edad, matatamaan sila ng kanyang ina ng kidlat mula sa “perfect storm”. Magkakaroon siya ng kapangyarihan ngunit ito din ang maglalayo sa kanilang mag-ina. Sa kanyang paglaki, mararamdaman niyang mag-isa siya sa mundo, ngunit magbabago ang lahat nang makilala niya si Lara.

No comments:

Post a Comment